Shin masters conditions to win British Open

Eurosport
Shin masters conditions to win British Open
Shin Ji-yai of South Korea (Reuters)
View Comments (0)